Skip links

«Et slags drivhus for bærekraft, livskvalitet og fellesskap»

Lystgården er en allmenning for bærekraft

Hjertet av vår virksomhet handler om mat, kultur og samfunnsendring. På Lystgården kan du oppleve konserter, kurs, workshops, minikonferanser, dugnader, samtaler LandåsFest og du kan leie huset til et privat arrangement.

Stiftelsen Lystgården er startet av Bærekraftige liv på Landås i 2017 og samarbeider med et nettverk av mennesker og miljøer. Vi kobler sammen  fagmiljøer, det offentlige, næringslivet – og grasrota slik at vi sammen kan bevege til handling for FNs bærekraftsmål.

I dag har vi en konserter, kurs, workshops, prosjekter, samtalemøter osv. I Lystgården foregår det stor aktivitet gjennom hele uken med en miks av mennesker som er med å bidrar med sitt, deltar og på den måten er en del av et større fellesskap. Lystgården rommer også et arbeidsfellesskap bestående av Bærekraftige liv, Bybonden, Ralston & Bau, Anders Waage Nilsen og pop-up leietakere som trenger et kontorfellesskap med bærekraftig samfunnsutvikling som dreiepunkt.

Her i årsrapporten for 2019 kan du se og lese mer om arbeidet vårt.

Bybonden

Bybonden for en grønnere by. Mer dyrking i nabolag, verandakasser, parsellhager og skolehager. Og ikke minst i byrommet.

Bybonden er et lykkelig samarbeidsprosjekt mellom Lystgården, det offentlige og fagmiljøer der vi har gått sammen om et spleiselag som har gitt mulighet for å ansette en Bybonden i Bergen. For Lystgården er dette som et ledd i satsning på mat fra jord til bord sett i lys av FNs bærekraftsmål.

Mat og matproduksjon er en del av klimakrisen, men også en del av løsningen. Dyrking i by gir i tillegg til økologisk bærekraft også store muligheter for å jobbe med sosial bærekraft.

Det er Bondelaget som er arbeidsgiver for Bybonden, mens Lystgården har ledelsen av prosjektet.  Du kan lese mer på Bybondens egen nettside.

Kurskjøkken

Lystgården er en allmennning for bærekraft, hjertet av vår aktivitet handler om mat, kultur og samfunnsendring. Nå ønsker vi å bygge om den gamle stallen til et kurskjøkken er det basert på tre verdier: 1) Næringsrik mat 2) bærekraftige matvaner og 3) utjevning av sosiale ulikheter.

Klimakrisen er vår tids største trussel. Gjennom vårt arbeid med Bærekraftige liv har vi erfart at mat er en av de beste måtene å invitere folk inn en dette vanskelige tema. Mat er en del av klimaproblemet, men også en del av løsningen. Mat handler om verdier som mange vil være en del av; tradisjoner, fellesskap, folkehelse, kreativitet, næring osv. Mat er også et middel for å skape sosiale arenaer og bygge nettverk inn mot sårbare og marginaliserte grupper i samfunnet. Når Lystgården jobber med FNs bærekraftsmål som horisont vil derfor mat og fellesskapet rundt dyrking, laging og spising være et virkemiddel på flere samfunnsfelt.

Målsettingen med kurskjøkkenet.

– Økt kunnskap og bruk av bærekraftig mat (Vår virksomhet er basert på kostrådene til norske helsemyndigheter.)

– Sunnere helse for enkeltmenneske og jorden.

– Sosial bærekraft som møtested for marginaliserte grupper

– Positive ringvirkninger bønder med bærekraftig mat

Innhold. Ved ferdig bygget kurskjøkken planlegger vi en 12 mnd pilotperiode. Da ønsker vi å teste ut følgende: Vi vil henvende oss til en bred målgruppe med et differensierte opplegg:

– Skoleklasser (prioritet fra lavere levekårsområder)

– Familier, lørdagskurs

– Voksne, kveldskurs

– Barn etter skoletid/helg og i fellesferien

– Innvandrerkvinner og andre marginaliserte grupper

– Næringslivet

Dette realiseres i samarbeid med Smaksverkstedet som er en del av Folkelig. En sosial entreprenør som utvikler ulike prosjekter for lokalt folkehelsearbeid, med mål om å redusere sosial ulikhet i helse. Smaksverkstedet er et av prosjektene til Folkelig som er godt utprøvd, og de har allerede opparbeidet seg bred og solid erfaring i å jobbe med bærekraft, mat og barn gjennom Smaksverkstedet. I tillegg har vi naturlig nok et nært samarbeid med Bærekraftige liv og Bybonden. Lystgården er prosjektleder for Bybonden som jobber for mer dyrking i urbane strøk i hager, parsellhager, skolehager osv og fokus på mat fra jord til bord. Andre potensielle samarbeidspartnere er: Lokale bønder og produsenter, Sogn jord- og hagebruksskole, Stend jordbruksskole, Klimapartner, Impact HUB Bergen, Matarena, Matbyen Bergen (UNESCOs globale matbynettverk), Nofima, byens kokker, Kirkens bymisjon osv. I løpet av pilotperioden og videre vil også kjøkkenet bli brukt av andre vi til vanlig har et samarbeid og nettverksutveksling med. I tillegg til at det vil bli leid ut til matgründere, kokker osv for å skaffe driftsinntekter. Pilotperioden vil legge grunnlaget for å modulere et driftskonsept som er bærekraftig – også økonomisk.

Om eiendommen. Stiftelsen Lystgården leier eiendommen av Bergen kommune for 20 år (fra 2017) og med alt vedlikeholdsansvar inne og ute. Huset er fredet og det er derfor et stort ansvar, men også en glede å åpne denne historiske perlen for publikum og gi huset et nytt samfunnsoppdrag. Kurskjøkkenet skal være i den gamle stallen/garasjen som henger sammen med hovedhuset. Det krever at all innmat fjernes og at rommene bygges opp på nytt. Utvendig vil denne delen av huset se lik ut som i dag med forskjell fra at bak stalldørene på begge sider vil det være store vindusflater slik at forbipasserende kan bli inspirert og med direkte adgang til hagen. På denne måten får vi også koblet på utekjøkken og hagen inn i undervisningen. Det gir også kurskjøkkenet tilgang med rullestol. Se vedlagte tegninger fra Link Arkitektur.

Vi har nå søknader inne hos private stiftelser og fond om sponsormidler til kurskjøkken og en pilotperiode med aktivitet. 

Husets historie

Lyststedet – Landås hovedgård har en fantastisk historie. Det var på Lystgården at Edvard Griegs kunstneriske talent ble oppdaget.

Da Ole Bull steg av hesten utenfor familien Griegs sommerhus på Landås en sommerdag i 1858, visste han lite om at han denne dagen skulle oppdage en komponist av verdensformat.

Da den unge Edvard satte seg ved pianoet og de første tonene fylte rommet, var det klart for Ole Bull at her var det et talent verdt å satse på. En musiker som hadde potensiale til å bli noe stort. Et menneske som skulle gi verdifulle bidrag til verden.

Her kan du lese mer om historien til lyststedet Landås hovedgård

Styret i stiftelsen Lystgården består av: 

Per-Erik Gåskjenn (leder)
Arild Sæthre
Mona Høgli
Torbjørn Haug
Torgeir Mangersnes
Gunn-Synnøve Dahl (Bærekraftige liv sin representant)